Vacature: Administratief medewerk(st)er M/V bij Van der Valk Hotel Haarlem - Haarlem
Solliciteer
Administratief medewerk(st)er M/V
Van der Valk Hotel Haarlem | 
Administratie / Secretarieel| 
Haarlem | 
38 uur 
MBO - HBO
Van der Valk Hotel Haarlem

  Administratie / Secretarieel
   Haarlem
  38   
MBO - HBO

Het takenpakket bestaat onder meer uit;

De financiële administratie:


 • Het bijhouden van de dagboeken en grootboekrekeningen aan de hand van financiële bescheiden;
 • Het bijhouden van de noodzakelijke sub-grootboeken zoals debiteuren, crediteuren, tussenrekeningen, voorraden, (vaste) activa e.d.;
 • Het beheren / muteren van de vaste/variabele gegevens, het controleren van verkregen input, het aanleveren/afstemmen van informatie met externen;
 • Het controleren en bewaken van de kwaliteit van financiële-  en salarisadministratie.
 • Verdelen van werkzaamheden, waar nodig stellen van prioriteiten en geven van specifieke aanwijzingen en instructies.

Personeelsadministratie:

 • Inschrijving van personeelsleden en vastlegging van administratieve gegevens in een geautomatiseerd systeem;
 • Opmaken van arbeidsovereenkomsten en overige documenten ten behoeve van de personeelsadministratie;
 • Urenregistratie waaronder ook het bijhouden van verlof;
 • Periodieke verloning in nauw overleg met de salarisadministratie.

De periode- en jaarafsluiting: 

 • Het aanmaken van de balans en W&V-rekening;
 • Het controleren op een juiste verwerking van alle mutaties binnen het tijdvak, aansluitingen van activa, banksaldi e.d.;
 • Het vaststellen en doorvoeren van noodzakelijke herstelboekingen en het doen van voorstellen voor de afwikkeling van overlopende posten;
 • Het rapporteren van de cijfers, signaleren van afwijkingen t.o.v. budgetten, prognoses en voorgaande tijdvakken aan de holding en (bedrijfs)directie;
 • Het begeleiden van de externe accountant bij de jaarlijkse controles (geven van benodigde toelichtingen en uitleg).

Operationeel beheer van financiële middelen: 

 • Het uitvoeren van controle op de crediteurenadministratie, het verrichten van betalingen/ het afhandelen van aanmaningen;
 • Het uitvoeren van controle op de debiteurenadministratie/ het bewaken van incassotrajecten; het bewaken van liquidatiesaldi, rapporteren van bijzonderheden aan de leidinggevende en het doen van voorstellen t.a.v. aanpassing betaaltermijnen (in- en uitgaande geldstroom);
 • Controle uitvoeren op de (geautomatiseerde) kasadministratie.

In- en externe informatie-uitwisseling: 

 • Het tijdig verstrekken van de juiste informatie aan directie en de juiste instanties; het anticiperen op vragen en te ondernemen acties;
 • Het bewaken van het tijdig aanmaken/invullen van formulieren t.b.v. (wettelijke) instanties.

Alle voorkomende administratieve handelingen worden uitgevoerd met behulp van moderne software (MS Office, Exact Globe, Hotelware IDPMS).

Het (op afstand) verzorgen van administratieve werkzaamheden voor andere Van der Valk-vestiging zal ook tot het takenpakket behoren.

Functie eisen:

 • Minimaal MBO-opleiding in administratieve richting.
 • Werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Van de medewerker wordt verwacht dat hij zelfstandig een administratie kan voeren
 • Affiniteit met automatisering
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Betrouwbaar en integer
 • Accuraat en cijfermatig inzicht
 • Tevens wordt er van de medewerker verwacht dat hij zowel het leidinggevende als het uitvoerende personeel wijst op eventuele administratieve onvolkomenheden.

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende en afwisselende fulltime baan in ons gerenoveerde hotel waarin ruimte is om jezelf optimaal te ontwikkelen. Uiteraard bieden wij een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb jij interesse in deze functie?
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! Je kunt reageren via ons Sollicitatieformulier. Website: Ga naar website

Solliciteer


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Contact informatie
Van der Valk Hotel Haarlem
Kasper van Eck
Toekanweg 2
2035 LC Haarlem

Website: Ga naar website